.....

پسر سرزمین من , 
معلوم هست کجایی؟ خیلی وقت است تو را گم کرده ایم
دیروز داشتی مردانه در میدان میجنگیدی . . . امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکنی ، دماغت را سر بالا میکنی . . . آهای پسر سرزمین من . . .
دختراااااااااااااااااااان سرزمین من نیاز به مردی دارند که محکم باشد ، قوی باشد در سختی ها ، در دشواری ها همراه و همیارشان باشد انقدر قوی باشد که همه دنیا در برابرش کم بیاورد . . .
آهای پسر سرزمین کمی اهسته برو . . .
به کجا چنین شتابان . . .

/ 2 نظر / 19 بازدید
رها

دلمان لک زده برای مردان واقعی... [گل]

جوانشیر

هنوز هم پسران سرزمینت هستند که از این آب و خاک دفاع میکنند و در دفاع از آن کشته میشوند. هنوز هم پسران سرزمینت با مشکلات میجنگند. فقط کافیست نگاهت را به سمت آنها بچرخانی .[گل]